cursus pgs15

Waarom PGS 15?

Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen is niet geheel zonder risico, vandaar dat het bedrijf of organisatie aan wettelijke eisen moet voldoen. Het niet kennen en toepassen van de wettelijke voorschriften rond opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot een ramp. De Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) beschrijft deze regels voor het veilig opslaan van deze stoffen.

Wanneer het bedrijf of de organisatie de gevaarlijke goederen opslaat volgens deze richtlijn dan voldoet men aan de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. Daarnaast voorkomt u problemen bij het verlenen van uw omgevingsvergunning en natuurlijk bij de naleving van het Activiteitenbesluit. 

Maar wij kunnen ons voorstellen dat de aangepaste richtlijn nog de nodige vragen oproept bij de implementatie in uw bedrijf of organisatie. Vandaar de training “aan de slag met PGS 15”

In deze cursus worden alle wijzigingen van de geactualiseerde PGS 15 behandeld. (2019/2020) De complete stoffenlijst en PGS 15-richtlijn zijn in het cursusboek opgenomen. Het boek bevat meer dan 120 vragen en antwoorden. Tevens wordt uitvoerig de classificatie van gevaarlijke stoffen in zowel CLP als in ADR behandeld. Er zijn onder andere een aantal nieuwe gevaarlijke stoffen en voorwerpen verwerkt in de Stoffenlijst, alsook een groot aantal gewijzigde stofeigenschappen, en de transportsymbolen zijn aangevuld met nieuwe etiketten. De relevante wijzigingen van het ADR zijn ook opgenomen.